Άνοιες - Νόσος Alzheimer

 

Never forget those who forget  

 
Η άνοια είναι μία νόσος, που χαρακτηρίζεται από διαταραχές των ανωτέρων γνωστικών λειτουργιών στις οποίες υπάγονται η μνήμη, η προσοχή, η κρίση, ο λόγος, ο προσανατολισμός στο χώρο και το χρόνο, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα αναγνώρισης αντικειμένων και προσώπων καθώς και η ικανότητα για οργάνωση, σχεδιασμό και εκτέλεση κινήσεων.
 
Πόσο συχνή είναι η άνοια;
Υπάρχουν διάφορες μορφές άνοιας;
Ποια είναι τα συμπτώματα της άνοιας;
Υπάρχουν παράγοντες κινδύνoυ για την εκδήλωση άνοιας;
Υπάρχει τρόπος πρόληψης της άνοιας;
Ποιες είναι οι απαραίτητες εξετάσεις για τη διάγνωση της άνοιας;
Ποια η θεραπεία της άνοιας;
Ποιος ο ρόλος της διατροφής στην άνοια;
 
 
 
 

Επικοινωνία

 
Καντάνου 54 & Σμυριλίου
71303 Ηράκλειο Κρήτης
 

Επικοινωνία

 

Φόρμα Επικοινωνίας

 

Υπηρεσίες

 
Καντάνου 54 & Σμυριλίου
71303 Ηράκλειο Κρήτης

Φόρμα Επικοινωνίας

 
 
 

© 2022 NeuroCrete Ηράκλειο Κρήτης
-Ειδικός Νευρολόγος Γιακουμάκης Εμμανουήλ MD, MSc